ruch okrężny

C-12  Ruch okrężny

Znak oznacza, że na skrzyżowaniu ruch ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Jeżeli znak występuje samodzielnie, to wówczas skrzyżowanie jest traktowane jako skrzyżowanie dróg równorzędnych (obowiązuje zasada prawej strony).

Znak występując łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego będącego już na skrzyżowaniu przed innymi pojazdami wjeżdżającymi na to skrzyżowanie (RONDO).
Jeżeli kierujący wjeżdżający na rondo zobaczy wraz z tym znakiem znak A-7 wówczas ustępuje pierwszeństwa przy wjeżdżaniu na skrzyżowanie, a więc tym którzy są w ruchu okrężnym, natomiast wjechawszy na nie, ma pierwszeństwo przed tymi, którzy zbliżają się z kolejnych wlotów.
Kierujący, zmieniając pas ruchu na skrzyżowaniu oznaczonym tym znakiem, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu poruszającemu się po pasie ruchu, na który zamierza wjechać.
Pojazd szynowy opuszczający takie skrzyżowanie, ma pierwszeństwo przejazdu przed innymi pojazdami.