przejazd kolejowy bez zapór

A-10  Przejazd kolejowy bez zapór

Znak ostrzega o przejeździe kolejowym nie wyposażonym ani w zapory, ani w półzapory.
Znak ten jest stosowany przed przejazdami bez zapór lub półzapór, wyposażonymi w urządzenia sygnalizacji świetlnej nadające sygnał czerwony, bądź tylko w znak G-3 lub G-4 "krzyż św. Andrzeja" - w razie zbliżania się i przejeżdżania pociągu, umieszczony bezpośrednio przed przejazdem.
Przed takim przejazdem może być zastosowany dodatkowo znak B-20 "stop".

Kierującemu pojazdem zabrania się:

  1. wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca dla kontynuowania jazdy,
  2. wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
  3. omijania pojazdów oczekujących na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Znak "przejazd kolejowy bez zapór" może być uzupełniony znakami, zwanymi słupkami wskaźnikowymi.


Wszystkie znaki ostrzegawcze są ustawiane w odpowiedniej odległości od wskazywanego miejsca niebezpiecznego.
Na drogach o dopuszczalnej prędkości jazdy do 60 km/h, znaki powinny być ustawione w odległości do 100 metrów od miejsca niebezpiecznego.
Na drogach, na których dozwolona prędkość przekracza 60 km/h, odległość ta powinna wynosić od 150 do 300 metrów. Powyższe reguły nie dotyczą znaku A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu).
Niekiedy odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego może być podana na specjalnej tabliczce umieszczonej pod znakiem - tabliczka T-1.

ZAPAMIĘTAJ!
Kierujący po zauważeniu znaku ostrzegawczego jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności.